ord

Ordet er verdighet

Nytt livssynsbidrag i Varden i dag om livsynsnøytrale seremonirom og verdighet, særlig ved livets slutt. Teksten heter: Ordet er verdighet. Selve begrepet «livssynsnøytral» synes jeg er et heller kjølig ord, som ikke innbyr til åpenhet, samhold og kjærlighet i forbindelse… Les mer ›