identitet

En reise

Jeg har plukket pepper i KampotNellik i EllaSkrellet bark og fylt reiseveska med kanelog Buddhas visdomsord Men aldri har jeg reist så langt som da sykdom hamret på døra og ville inn. Ser du meg nå slik du så meg?… Les mer ›

Nytt livssynsbidrag på bloggen

Vi må ikke stupe baklengs inn i historien, men forsøke å samarbeide på kryss av tro, kultur og religiøs overbevisning, og tåle at forskjellige folk har forskjellige måter å uttrykke sin identitet på. Kommunikasjon, utdannelse og åpenhet bør være de bærende bjelkene i vårt moderne samfunn. Vi kan ikke møte det vi ikke liker med forbud, eller la udemokratiske partier eller utslag av patriotisme få ansvaret for normene i samfunnet. Identitet bygges gjennom kulturell tilhørighet og aksept i samfunnet

Midt mellom

Jeg er Nina.  Lærer på Skien videregående, miljøarbeider på lukket avdeling 3A og reiseleder for selskapet Nina Bell Rui Aadna.  Jeg er i min beste alder hevdes det, selv om jeg ikke helt kan følge den tråden.  Skulle dette være… Les mer ›