identitet

Nytt livssynsbidrag på bloggen

Vi må ikke stupe baklengs inn i historien, men forsøke å samarbeide på kryss av tro, kultur og religiøs overbevisning, og tåle at forskjellige folk har forskjellige måter å uttrykke sin identitet på. Kommunikasjon, utdannelse og åpenhet bør være de bærende bjelkene i vårt moderne samfunn. Vi kan ikke møte det vi ikke liker med forbud, eller la udemokratiske partier eller utslag av patriotisme få ansvaret for normene i samfunnet. Identitet bygges gjennom kulturell tilhørighet og aksept i samfunnet

Midt mellom

Jeg er Nina.  Lærer på Skien videregående, miljøarbeider på lukket avdeling 3A og reiseleder for selskapet Nina Bell Rui Aadna.  Jeg er i min beste alder hevdes det, selv om jeg ikke helt kan følge den tråden.  Skulle dette være… Les mer ›