humanisme

Sett spor

Denne gangen skulle livssynsbidraget handle om at et klokt og godt menneske som står meg nær i familien tok sitt liv helt uventet. Dette likte ikke et familiemedlem, hun mente det skulle holdes skjult. Jeg vet ikke om jeg gjorde… Les mer ›

Nytt livssynsbidrag på bloggen

Vi må ikke stupe baklengs inn i historien, men forsøke å samarbeide på kryss av tro, kultur og religiøs overbevisning, og tåle at forskjellige folk har forskjellige måter å uttrykke sin identitet på. Kommunikasjon, utdannelse og åpenhet bør være de bærende bjelkene i vårt moderne samfunn. Vi kan ikke møte det vi ikke liker med forbud, eller la udemokratiske partier eller utslag av patriotisme få ansvaret for normene i samfunnet. Identitet bygges gjennom kulturell tilhørighet og aksept i samfunnet